Povolení staveb

Povolení staveb zahrnuje postup stavebního úřadu k vydání dokumentu, kterým investora opravňuje zahájit stavbu nejen rodinného domu. Možnostmi jsou ohlášení stavby nebo zahájení stavebného řízení. Po doložení a prověření požadovaných dokumentů stavební úřad vydává souhlas s ohlášením stavby nebo stavební povolení. Velmi častá konzultace se stavebním úřadem bývá nezbytná, taktéž s vlastníky sítí, sousedy, zástupci obcí, dotčenými orgány někdy i zástupci ochrany přírody a krajiny. Se vším si umíme poradit.

 

Seznam potřebných dokumentů pro povolení stavby:

 • Výpis z katastru nemovitostí s kolkem.

 • Snímek katastrální mapy s kolkem.

 • Vypracování projektové dokumentace domu.

 • Energetický průkaz budovy.

 • Vypracování projektové dokumentace elektroinstalace.

 • Vypracování projektové dokumentace vodoinstalace, odpadů, kanalizace.

 • Živnostenský list stavební firmy při stavbě na klíč nebo prohlášení stavebního dozoru při stavbě svépomocí.

 • Vyjádření k existenci sítí o podmínky k výstavbě  od ČEZ/RWE.

 • Vyjádření k existenci sítí od Telefonica O2.

 • Vyjádření k existenci sítí od Vodovodů a kanalizací.

 • Vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace (potvrzení z územního plánování, že se na pozemku dle územního plánu může stavět RD).

 • Mapový podklad s vyznačením sítí od RWE.

 • Situační plán s vyznačením všech IS pro žádost o vyjádření k existeni sítí od RWE.

 • Vyjádření k projektu od RWE.

 • Vyjádření k projektu od ČEZ.

 • Vyjádření k projektu od Vodovodů a kanalizací.

 • Souhlas sousedů vlastníků okolních pozemků.

 • Souhlas s vypouštěním odpadních vod od Zemědělské vodohospodářské správy.

 • Souhlas Policie ČR se zřízením sjezdu z pozemku na komunikaci.

 • Souhlas obce jakožto vlastníka místní komunikace se zřízením sjezdu na komunikaci.

 • Měření radonu + zpráva z měření od autorizované osoby.

 • Vytyčení hranic pozemku od autorizované geodetické kanceláře + zpráva.

 • Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i.

 • Stanovisko příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací  dokumentace.

 • SEI státní energetické inspekce .

 • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod od životního prostředí (vodohospodářský úřad).

 • Další doklady na vyžádání stavebního úřadu .


Dodáváme i energetický průkaz budovy.

 

Obor životního prostředí

Běheme podání žádosti o územní souhlas a ohlášení stavby na stavebním úřadě můžete narazit. V případě kdy podáváte žádost již už po návrhu stavby může nastat situace, že vaše žádost bude zamítnuta. Tímto se může samotný návrh dřevostavby prodražit. Na všechny tyto problémy Vás přípravíme a nalezneme řešení.

 

Žádost o ohlášení stavby / stavební povolení

 • formuláře k nahlédnutí zde

Správní poplatky

 • správní poplatky k řízením na stavebním úřadě zde

  

Opravdu se chcete sami vydat na cestu úřady? Zařídíme za Vás vyřízení povolení stavby s odbornou a právní podporou na stavebních úřadech. 

kontakt

© 2022 Průvodce dřevostavbou
Vytvořeno a hostováno u Abtera, s.r.o.

Domů