Technický dozor stavebníka 

Činnost Technického dozoru stavebníka „Průvodce dřevostavbou“ je službou směřující k dohlížení nad kvalitou výstavby, stavění v souladu s projektovou dokumentací a objednávkou stavebníka u zhotovitele stavby.

 

Nabízíme i stavebně Technický dozor stavebníka.

 

K zajištění technických kontrol a dohledu stavby je zapotřebí mít k dispozici:

- projektovou dokumentaci stavby/realizační dokumetnaci stavby

- stavební povolení,

- smlouvu o dílo se zhotovitelem.

Dokumenty ke kontrole dodává stavebník.

 

 

Cenová kalkulace je složena z celkové ceny stavby, dle stavebních částí, které jsou se stavbou stavěny na pozemku a vyčísluje se individuálně avšak orientačně ve výši cca2%. Dopravné zohledněno dle vzdálenosti od sídla společnosti (Praha 9), kalkulováno 10,-Kč/km.  Jedná se o souhrnou službu za stavbu. 

 

Individuální konzultace jednorázové návštěvy 1000,-Kč/h, přičítán i poloviční čas konzultace strávený cestou a dopravné 10,-Kč/km.Nejsme plátci DPH. 

© 2022 Průvodce dřevostavbou
Vytvořeno a hostováno u Abtera, s.r.o.

Domů