Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Kolaudace - ač není v některých případech zapotřebí!

Kolaudace – jež byla požadována do Novely stavebního zákona před 1/2018 se vypouští pro některé stavby,ale povinnost shromáždit potřebné doklady, revize, zkoušky z průvěbu výstavby ZŮSTÁVÁ! Též doklady pro přidělení čísla popisného nové stavby!

Pro některé v přechodném režimu, povolené rokem 2017 a dříve je možné, že zůstává povonnost kolaudace neboli obstarání kolaudačního rozhodnutí či kolaudačního souhlasu jež je závěrečný dokument před nastěhováním do Vaší dřevostavby. Činnost kolaudace přísluší stavebnímu úřadu, který tímto povolí užívání Vaší stavby.

Nově postavený dům je připravený ke kolaudaci ve fázi, pokud je už téměř hotový a chybí jen maličkosti jako nainstalované lampičky v obýváku, okenní rolety, či terasu domu, které se i tak doplňují ještě dlouhé měsíce po nastěhování. Dům musí mít hotovou střechu s odvodněním a hromosvodem, komíny, okna a dveře, všechny instalace, povrchové úpravy stěn, stropů a podlah, zařizovací předměty v koupelnách, schodiště a balkóny se zábradlími a všechny přípojky inženýrských sítí s měřícími místy. Kolaudačního rozhodnutí se vydává na stavebním úřadě a to podáním žádosti. 

Doklady k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí či souhlasu:

  • Projekt skutečného provedení stavby
  • Zaměření skutečného osazení objektu
  • Stavební deník (nebo jeho kopii)
  • Revizní zpráva o odzkoušení a bezchybnosti instalací
  • Revizní zpráva o odzkoušení a bezchybnosti komínů a jejich napojení na kotle
  • Jiné doklady podle vyžádání stavebního úřadu

Kolaudační řízení

Stavební úřad zahájí kolaudační řízení, následně vydá oznámení s datem uskutečnění ústního řízení s místním šetřením přímo na stavbě. Stavební úřad zde ověří, zda s žádostí předložené dokumenty odpovídají skutečnosti a ústní řízení je poslední příležitostí pro všechny účastníky stavebního řízení vyjádřit svoje připomínky a stanoviska ke stavbě. Po ověření všech skutečností, a bez připomínek účastníků vydá stavební úřad v zákonné lhůtě kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas. V rozhodnutí nebo souhlasu jsou uvedeny podmínky, za kterých je povolena stavba k užívání.

Žádost o užívání stavby / kolaudace

  • formuláře k nahlédnutí zde

Připravíme Vám doklady ke kolaudačnímu řízení, zkontrolujeme je a s odbornou podporou Vám vyřídímem na stavebním úřadě závěrečný dokument – kolaudační rozhodnutí k užívání Vašeho rodinného domu.  

či 

Zkonzultujeme Vám doklady z průběhu stavby, které i zkontrolujeme s odbornou podporou a pomůžeme Vám i pro zajištění čísla popisného k užívání Vašeho rodinného domu.