Povolen pasivní rodinný dům Královo pole

REKORD.! Právě jsme získali povolení pro rodinný dům za 28 dnů.

Příprava čítala 10ks vyjádření dotčených orgánů, vlastníků sítí a souhlasů sousedů. součástí povolení byl: Rodinný dům, terasa, zpevněná plocha pro parkování, oplocení.

Ve spolupráci s firmou BAHAL a.s. a námi dosaženého povolení, klient žádá o dotaci z programu Nová zelená úsporám 2013.

Nadpis

Rekord v časovém získání povolení pro stavbu. Zahájení získávání vyjádření a souhlasů sousedů pro povolení začalo 18.9.2013, poté podání žádosti na stavební úřad 1.10.2013 a dodané povolení „Společný souhlas s umístěním a ohlášením stavbnho záměru“ obdrženo 14.10.2013 (v právní moci) Celkem 28 dnů, včetně zajištění vyjádření.

Děkujeme za uskutečnění časového rekordu, pro získání povolení rodinného domu, klientovi a stavebnímu úřadu.

Stavebníkovi přejeme stejně tak rychlou a poklidnou výstavbu jako bylo získání povolení stavby pro něj.

Opravdu se chcete sami vydat na cestu úřady? Zařídíme za Vás vyřízení povolení stavby s odbornou a právní podporou na stavebních úřadech.