Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Povolení staveb

Povolení staveb zahrnuje postup stavebního úřadu k vydání dokumentu, kterým investora opravňuje zahájit stavbu nejen rodinného domu. Možnostmi jsou ohlášení stavby nebo zahájení stavebného řízení.

Po doložení a prověření požadovaných dokumentů stavební úřad vydává souhlas s ohlášením stavby nebo stavební povolení. Velmi častá konzultace se stavebním úřadem bývá nezbytná, taktéž s vlastníky sítí, sousedy, zástupci obcí, dotčenými orgány někdy i zástupci ochrany přírody a krajiny. Se vším si umíme poradit.

Seznam potřebných dokumentů pro povolení stavby:

 • Výpis z katastru nemovitostí s kolkem.
 • Snímek katastrální mapy s kolkem.
 • Vypracování projektové dokumentace domu.
 • Energetický průkaz budovy.
 • Vypracování projektové dokumentace elektroinstalace.
 • Vypracování projektové dokumentace vodoinstalace, odpadů, kanalizace.
 • Živnostenský list stavební firmy při stavbě na klíč nebo prohlášení stavebního dozoru při stavbě svépomocí.
 • Vyjádření k existenci sítí o podmínky k výstavbě  od ČEZ/RWE.
 • Vyjádření k existenci sítí od Telefonica O2.
 • Vyjádření k existenci sítí od Vodovodů a kanalizací.
 • Vyjádření z hlediska územně plánovací dokumentace (potvrzení z územního plánování, že se na pozemku dle územního plánu může stavět RD).
 • Mapový podklad s vyznačením sítí od RWE.
 • Situační plán s vyznačením všech IS pro žádost o vyjádření k existeni sítí od RWE.
 • Vyjádření k projektu od RWE.
 • Vyjádření k projektu od ČEZ.
 • Vyjádření k projektu od Vodovodů a kanalizací.
 • Souhlas sousedů vlastníků okolních pozemků.
 • Souhlas s vypouštěním odpadních vod od Zemědělské vodohospodářské správy.
 • Souhlas Policie ČR se zřízením sjezdu z pozemku na komunikaci.
 • Souhlas obce jakožto vlastníka místní komunikace se zřízením sjezdu na komunikaci.
 • Měření radonu + zpráva z měření od autorizované osoby.
 • Vytyčení hranic pozemku od autorizované geodetické kanceláře + zpráva.
 • Stanovisko orgánu ochrany přírody podle §45i.
 • Stanovisko příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací  dokumentace.
 • SEI státní energetické inspekce .
 • Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod od životního prostředí (vodohospodářský úřad).
 • Další doklady na vyžádání stavebního úřadu .

Dodáváme i energetický průkaz budovy.

Obor životního prostředí

Běheme podání žádosti o územní souhlas a ohlášení stavby na stavebním úřadě můžete narazit. V případě kdy podáváte žádost již už po návrhu stavby může nastat situace, že vaše žádost bude zamítnuta. Tímto se může samotný návrh dřevostavby prodražit. Na všechny tyto problémy Vás přípravíme a nalezneme řešení.

Žádost o ohlášení stavby / stavební povolení

 • formuláře k nahlédnutí zde

Správní poplatky

 • správní poplatky k řízením na stavebním úřadě zde

Opravdu se chcete sami vydat na cestu úřady? Zařídíme za Vás vyřízení povolení stavby s odbornou a právní podporou na stavebních úřadech.