Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem zařízení.

Průvodce inženýringem rodinného domu

Činnost inženýringu „Průvodce dřevostavbou“ je službou směřující k získání povolení umístění rodinného domu na pozemku a k získání povolení výstavby rodinného domu klientů. Popis činností, výstup a potřebné podklady k zajištění služby jsou popsány a rozděleny do následujících fází.

Podklady, "Podklady pro jednání" dodává projektant/klient a plnou moc stavebník / klient rodinného domu.

0. Fáze:  „Soulad s územním plánem a regulativy“

Činnosti:

 • vybraný dům prověřen soulad s územním plánem,
 • prověřeny regulativy územního plánu (sklon střechy, odstupné vzdálenosti staveb od hranice pozemků, uliční čára, zastavěnost pozemku aj.
 • prověření druhů a množství sítí
 • prověření přístupu na pozemek
 • prověření majetkoprávních vztahů, např. vzhledem k přístupu na pozemek
 • v případě nutnosti a dohledání informací konzultace na stavebním úřadě                           

Podklady pro jednání inženýringu:

 • podklady dodává projektant
 • Pozemek – parcelní číslo, název obce/katastrálního území,
 • MP-malý projekt nebo studie domu
 • Počet plánovaných staveb na pozemku (garáž/garážové stání, bazén, zahradní domek aj.)
 • Informace zda s projektem bude realizována studna, ČOV, solární kolektory,

Výstup:  

vyjádření dodávky inženýringu k realizovatelnosti rodinného domu v místních poměrech územního plánu, regulativů, sítí, možnost osazení rodinného domu na pozemek a případně za jakých podmínek.

I. Fáze:  „Postup k získání povolení“

Činnosti:

 • kontrola souladu rodinného domu s územním plánem,
 • předjednání se stavebním úřadem z pohledu typu domu a materiálu
 • předjednání se stavebním úřadem postup druhů povolení pro výstavbu a množství potřebných vyjádření dotčených orgánů

Podklady pro jednání inženýringu: - podklady dodává projektant

 • plná moc pro jednání od klienta (investor rodinného domu)
 • rozpracovaná studie rodinného domu
 • situace s napojením rodinného domu na inženýrské sítě a usazení ostatních staveb do terénu

 Výstup:

 • vyjádření dodávky inženýringu k realizovatelnosti rodinného domu v místních poměrech postupu stavebního úřadu a nastavení typů povolení pro umístění stavby a povolení stavby.

Umístěním stavby - uvažuji územní souhlas/územní řízení a povolením stavby - považuji za ohlášení stavby/ stavební povolení, či možnosti sloučení příslušných typů řízení anebo projednání veřejnoprávní smlouvy. S ohledem na co nejprůchodnější řešení a zkrácení termínů projednávání.

 • Výčet množství vyjádření dotčených orgánů, sousedů aj.
 • Časový výhled a výčet činností k zahájení výstavby
 • Výčet požadavků na úpravu projektové dokumentace RD pro správní řízení

II. Fáze:  „Vyjádření a podmínky účastníků“

Činnosti:

 • Kontrola projektové dokumentace dle novely vyhlášky 499/2012 a požadavků stavebního úřadu
 • Přizpůsobení projektové dokumentace požadavkům podle druhů povolení, požadavků stavebního úřadu a vyjádření dotčených orgánů ke stavbě a přípojkám                                    

Podklady pro jednání inženýringu: - podklady dodává projektant

 • projektová dokumentace rodinného domu (pro umístění a povolení RD  ve vyhotovení dle stavebního zákona a prováděcích předpisů a vyhlášek upravená v rozsahu pro následná řízení/projednání na stavebním úřadě)     

Výstup:

 • vyjádření dotčených orgánů k rodinnému domu a přípojkám
 • souhlasy sousedů
 • Výjimky/povolení, která jsou podkladem získání povolení k výstavbě (výjimka z umístění stavby, vynětí ze ZPF-zemědělského půdního fondu)
 • požadavky na úpravu projektové dokumentace RD podmínek/připomínek projednání sousedů, dotčených orgánů aj.

III. Fáze:  „Žádost k získání povolení “

Činnosti:

 • Podání žádosti na stavební úřad
 • Vyplnění žádosti
 • Kompletace dokladů (vyjádření + dokumentace)

Podklady pro jednání inženýringu: - podklady dodává projektant

 • příslušný počet autorizovaných paré projektové dokumentace rodinného domu (ve vyhotovení dle stavebního zákona a prováděcích předpisů dle plánovaných  správních řízení)

Výstup: 

 • kopie podané žádosti zahájení správního řízení na stavebním úřadě,
 • zahájení správního řízení na stavebním úřadě

IV. Fáze:  „Realizace“

Činnosti: 

 • Oznámení zahájení stavby dotčeným orgánům
 • Zprostředkování uzavření smlouvy s dotčenými orgány podle požadavků z vyjádření pro výstavbu (např. archeologický ústav, povolení kácení mimolesní zeleně, sjezd na pozemek aj.

Podklady pro jednání inženýringu:

 • podmínky z vyjádření dotčených orgánů k výstavbě
 • Prováděcí dokumentace

Výstup:  

 • potvrzení o doručení dokumentů k zahájení výstavby
 • smlouva s dotčenými orgány a průběhu při výstavbě.

V. Fáze:  „Kolaudace/souhlas s užíváním“

Činnosti:  

 • Kompletace dokumentů pro žádost o kolaudaci/souhlas s užíváním rodinného domu
 • výzva k závěrečné kontrolní prohlídce zástupce stavebního úřadu

Podklady pro jednání inženýringu:podklady dodává zhotovitel 

 • dokumentace skutečného provedení revize elektro, komínu, čerpadla, kotle, aj.

Výstup:

 • podání žádost k závěrečné kontrolní prohlídce za účelem kolaudace/souhlas s užíváním rodinného domu
 • zajištění účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby                          

Cenová kalkulace zajištění inženýringu pro rodinné domy

Stavba: Rodinný dům 

Ostatní stavby na pozemku: garáž, plot-uliční část, přípojka vodovodu, elektrické vedení, kannalizace, ČOV, výjimka z umístění stavby na pozemku aj. jsou konzultovány se stavbním úřadem a klientem (stavebníkem)

Povolení stavby pro rodinný dům: Společné povolení stavby

Obsahuje: činnost Fáze I - III.

Cena: 42.000,-Kč / rodiný dům

Ostaní stavby na pozemku a povolení připočteno k ceně povolení rodinného domu.

 *U rodinných domů pro Hlavní město Prahu přípočet 30% z ceny sloučeného řízení jednotlivých fází, z důvodu vyššího počtu požadovaných vyjádření a dotčených orgánů. Ceny uvedeny s DPH

** Služba je objedná objednatelem na základě závazné objednávky. Platba je rozdělena na zálohovou fakturu a konečnou fakturu v poměru 60/40 z objednaných fází činností a ujednané částky činnosti.

***Poplatky za správní řízení na stavebním úřadě a poplatky za vyjádření správců sítí aj. nejsou zahrnuty. Klient hradí prstřednictvím objednanané služby na základě dokladů od správců nebo po dohodě. Jejich výše je stanovena stavebním úřadem, sazebníkem MMR (Ministerstva pro místní rozvoj), sazebníkem dotčených orgánů a konzultována s klientem. Obvykle ve výši podle náročnosti a druhů správních řízení, v součtu v rozmezí 2.000 – 15.000 Kč. Předběžně známo po Fázi I.

Podpora extra návštěv stavebního úřadu za účelem vydání souhlasu/povolení stavby, též i pro Fázi 0

Honorář:   
Hodinová sazba: 1.290 Kč/hod,  
Dopravné:  10 Kč/km.

Konzulatce:        
Hodinová sazba: 3.000 Kč/hod,  

Sazebník činností a cen od 4.11.2022