Umístění stavby

 

Umístění stavby zahrnuje postup stavebního úřadu začlenit stavbu nejen rodinného domu do vybraného území. Dnes podle stavebního zákona pro většinu staveb a to rodinných domů i „výrobků plnících funkci stavby“ jako např. altány, zahradní domky je vyžadováno jejich umístění. Možnostmi jsou územní souhlas, nebo  územní rozhodnutí. V některých případech i uzavření veřejnoprávní smlouvy. K vydáním a uzavření právních dokumentů je potřebné doložení a prověření požadovaných dokumentů.  Stavební úřad vydává souhlas s umístěním stavby nebo územní rozhodnutí. Předjednání postupu a častá konzultace se stavebním úřadem bývá nezbytná, taktéž s vlastníky sítí, sousedy, zástupci obcí, dotčenými orgány někdy i zástupci ochrany přírody a krajiny aj.

 

Seznam potřebných dokumentů pro umístění stavby:

 • Doklady o vlastnictví pozemku nebo právo k pozemku.

 • Informace z katastru nemovitostí o sousedních parcelách a nemovitostech.

 • Projektová dokumentace k umístění stavby.

 • Technická zpráva požární ochrany.

 • Zprávu o radonovém průzkumu (stanovení radonového indexu podle ČSN 73 0601).

 • Zprávu o geologickém průzkumu.

 • Souhlas k odnětí pozemku ze zemědělského fondu (ZPF).

 • Vyjádření správců sítí (energetika, plynovod, vodovody, kanalizace, telekomunikace, jiná sdělovací vedení).

 • Vyjádření odboru životního prostředí a odboru ochrany vod a půdy.

 • Souhlas sousedů a majitelů pozemků dotčených stavbou (nejen sousedů).

 • Povolení sjezdu z komunikace na parcelu.

 • Autorizace projektanta..

 • Další požadované podklady podle místních stavebních úřadů.


Na některých stavebních úřadech mohou být vyžadovány i další podklady pro umístění stavby směřující dále k získání stavebního povolení a různá vyjádření, např. okresní hygienické stanice, památkového úřadu, SEI státní energetické inspekce atd.

 

Žádost o územní souhlas / územní rozhodnutí

Správní poplatky

 • správní poplatky k řízením na stavebním úřadě zde

 

Opravdu se chcete vydat na cestu s úřady sami? Vyřídíme za Vás umístění stavby na stavebních úřadech s odbornou a právní podpodrou.

kontakt

© 2022 Průvodce dřevostavbou
Vytvořeno a hostováno u Abtera, s.r.o.

Domů