Umístění stavby

Umístění stavby zahrnuje postup stavebního úřadu začlenit stavbu nejen rodinného domu do vybraného území. Dnes podle stavebního zákona pro většinu staveb a to rodinných domů i „výrobků plnících funkci stavby“ jako např. altány, zahradní domky je vyžadováno jejich umístění.

Možnostmi jsou územní souhlas, nebo územní rozhodnutí. V některých případech i uzavření veřejnoprávní smlouvy. K vydáním a uzavření právních dokumentů je potřebné doložení a prověření požadovaných dokumentů. Stavební úřad vydává souhlas s umístěním stavby nebo územní rozhodnutí. Předjednání postupu a častá konzultace se stavebním úřadem bývá nezbytná, taktéž s vlastníky sítí, sousedy, zástupci obcí, dotčenými orgány někdy i zástupci ochrany přírody a krajiny aj.

Seznam potřebných dokumentů pro umístění stavby:

Na některých stavebních úřadech mohou být vyžadovány i další podklady pro umístění stavby směřující dále k získání stavebního povolení a různá vyjádření, např. okresní hygienické stanice, památkového úřadu, SEI státní energetické inspekce atd.

Žádost o územní souhlas / územní rozhodnutí

Správní poplatky

Opravdu se chcete vydat na cestu s úřady sami?

Vyřídíme za Vás umístění stavby na stavebních úřadech s odbornou a právní podporou.