Technický dozor stavebníka

Činnost Technického dozoru stavebníka „Průvodce dřevostavbou“ je službou směřující k dohlížení nad kvalitou výstavby, stavění v souladu s projektovou dokumentací a objednávkou stavebníka u zhotovitele stavby.

Nabízíme i stavebně Technický dozor stavebníka

K zajištění technických kontrol a dohledu stavby je zapotřebí mít k dispozici:

Dokumenty ke kontrole dodává stavebník

Pro rodiný dům, stavbu:

Cenová kalkulace je složena z celkové ceny stavby, dle stavebních částí, které jsou se stavbou stavěny na pozemku a vyčísluje se individuálně, avšak orientačně ve výši cca 2,1% z celkové dozorované ceny stavby. (doprava zahrnuta)

Cenové kontroly faktur, položek rozpočtu, návrhů na núpravu ceny dodavatelem v průběhu výstavby 0,5% z ceny celkové dozorované ceny stavby.

Jednnorázová posouzení stavby:

Jednorázové návštěvy stavby 1.290,-Kč/h, přičítán i poloviční čas konzultace strávený cestou a dopravné 10,-Kč/km. Zohledněno od sídla společnosti praha 9, Nejsme plátci DPH.

Individuální konzultace projektu:

Konzultace před výstavbou 3.000,-Kč/h v kanceláři Praha 9, on-line meeting s klientem, architektem, stavební firmou.

Konzultace v průběhu projektu u stálých klientů 1.290,-Kč/h v kanceláři Praha 9, on-line meeting s klientem, architektem, stavební firmou.

 

Sazebník činností a cen od 4.11.2022