Kolaudace - ač není v některých případech zapotřebí!

Kolaudace – jež byla požadována do Novely stavebního zákona před 1/2018 se vypouští pro některé stavby, ale povinnost shromáždit potřebné doklady, revize, zkoušky z průběhu výstavby ZŮSTÁVÁ! Též doklady pro přidělení čísla popisného nové stavby!

Pro některé v přechodném režimu, povolené rokem 2017 a dříve je možné, že zůstává povinnost kolaudace neboli obstarání kolaudačního rozhodnutí či kolaudačního souhlasu jež je závěrečný dokument před nastěhováním do Vaší dřevostavby. Činnost kolaudace přísluší stavebnímu úřadu, který tímto povolí užívání Vaší stavby.

Nově postavený dům je připravený ke kolaudaci či k užívání ve fázi, pokud je už téměř hotový a chybí jen maličkosti jako nainstalované lampičky v obýváku, okenní rolety, či terasu domu, které se i tak doplňují ještě dlouhé měsíce po nastěhování. Dům musí mít hotovou střechu s odvodněním a hromosvodem, komíny, okna a dveře, všechny instalace, povrchové úpravy stěn, stropů a podlah, zařizovací předměty v koupelnách, schodiště a balkóny se zábradlími a všechny přípojky inženýrských sítí s měřícími místy včetně okapového chodníčku kolem domu a vstupu do rodinného domu. O užívání rodinného domu se podává na stavebním úřadě žádost a k ní se připojí doklady z průběhu výstavby, závěrečnými protokoly a geodetickým zaměřením domu. Vše doložené se spustí podáním žádosti na stavením úřadě.

Doklady k žádosti o vydání Souhlasu s užíváním rodinného domu nebo kolaudačního rozhodnutí či souhlasu:

Jiné doklady podle vyžádání stavebního úřadu

Stavební úřad prověří doložené doklady a rozhodne se mezi dvěma kroky. Vypíše termín prohlídky stavby a vydá oznámení s datem uskutečnění ústního řízení s místním šetřením přímo na stavbě. Stavební úřad zde ověří, zda s žádostí předložené dokumenty odpovídají skutečnosti a ústní řízení je poslední příležitostí pro všechny účastníky stavebního řízení vyjádřit svoje připomínky a stanoviska ke stavbě. Po ověření všech skutečností, a bez připomínek účastníků vydá stavební úřad v zákonné lhůtě  souhlas užíváním stavby nebo kolaudační rozhodnutí nebo kolaudační souhlas. V rozhodnutí nebo souhlasu jsou uvedeny podmínky, za kterých je povolena stavba k užívání. Pro rodinné domy v jednodušších případech vydá Souhlas s užíváním rodinného domu a přidělí číslo popisné a číslo orientační domu, adresu rodinnému domu.

Žádost o užívání stavby / kolaudace

Připravíme Vám doklady k souhlasu s užíváním stavby či ke kolaudačnímu řízení

Zkontrolujeme je a s odbornou podporou Vám vyřídíme na stavebním úřadě závěrečný dokument – Souhlas s užíváním domu a přidělení čísla popisného a čísla orientačního, adresu pro Váš rodinný dům nebo kolaudační rozhodnutí k užívání Vašeho rodinného domu.

či

Zkonzultujeme Vám doklady z průběhu stavby, které i zkontrolujeme s odbornou podporou a pomůžeme Vám při závěrečné prohlídce domu stavební úřadem i pro zajištění čísla popisného k užívání Vašeho rodinného domu.