Průvodce inženýringem rodinného domu

Činnost inženýringu „Průvodce dřevostavbou“ je službou směřující k získání povolení umístění rodinného domu na pozemku a k získání povolení výstavby rodinného domu klientů. Popis činností, výstup a potřebné podklady k zajištění služby jsou popsány a rozděleny do následujících fází.

Podklady, „Podklady pro jednání“ dodává projektant/klient a plnou moc stavebník / klient rodinného domu.

0. Fáze: „Soulad s územním plánem a regulativy“

Činnosti:

Podklady pro jednání inženýringu:

Výstup:

I. Fáze: „Postup k získání povolení“

Činnosti:

Podklady pro jednání inženýringu: - podklady dodává projektant

Výstup:

Umístěním stavby – uvažuji územní souhlas/územní řízení a povolením stavby – považuji za ohlášení stavby/ stavební povolení, či možnosti sloučení příslušných typů řízení anebo projednání veřejnoprávní smlouvy. S ohledem na co nejprůchodnější řešení a zkrácení termínů projednávání.

II. Fáze: „Vyjádření a podmínky účastníků“

Činnosti:

Podklady pro jednání inženýringu: - podklady dodává projektant

Výstup:

III. Fáze: „Žádost k získání povolení “

Činnosti:

Podklady pro jednání inženýringu: - podklady dodává projektant

Výstup:

IV. Fáze: „Realizace“

Činnosti

Podklady pro jednání inženýringu:

Výstup:

V. Fáze: „Kolaudace/souhlas s užíváním“

Činnosti:

Podklady pro jednání inženýringu:podklady dodává zhotovitel

Výstup:

Cenová kalkulace zajištění inženýringu pro rodinné domy Stavba: Rodinný dům

Ostatní stavby na pozemku: garáž, plot-uliční část, přípojka vodovodu, elektrické vedení, kannalizace, ČOV, výjimka z umístění stavby na pozemku aj. jsou konzultovány se stavbním úřadem a klientem (stavebníkem)

Povolení stavby pro rodinný dům: Společné povolení stavby

Obsahuje: činnost Fáze I – III.

Cena: 42.000,-Kč / rodiný dům

Ostaní stavby na pozemku a povolení připočteno k ceně povolení rodinného domu.

*U rodinných domů pro Hlavní město Prahu přípočet 30% z ceny sloučeného řízení jednotlivých fází, z důvodu vyššího počtu požadovaných vyjádření a dotčených orgánů. Ceny uvedeny s DPH

** Služba je objedná objednatelem na základě závazné objednávky. Platba je rozdělena na zálohovou fakturu a konečnou fakturu v poměru 60/40 z objednaných fází činností a ujednané částky činnosti.

***Poplatky za správní řízení na stavebním úřadě a poplatky za vyjádření správců sítí aj. nejsou zahrnuty. Klient hradí prstřednictvím objednanané služby na základě dokladů od správců nebo po dohodě. Jejich výše je stanovena stavebním úřadem, sazebníkem MMR (Ministerstva pro místní rozvoj), sazebníkem dotčených orgánů a konzultována s klientem. Obvykle ve výši podle náročnosti a druhů správních řízení, v součtu v rozmezí 2.000 – 15.000 Kč. Předběžně známo po Fázi I.

Podpora extra návštěv stavebního úřadu za účelem vydání souhlasu/povolení stavby, též i pro Fázi 0.

Honorář:

Hodinová sazba: 1.290 Kč/hod.
Dopravné: 10 Kč/km.

Konzulatce:

Hodinová sazba: 3.000 Kč/hod.

 

Sazebník činností a cen od 4.11.2022