Technický dozor

Přejete si hladký průběh výstavby Vaší dřevostavby? Rádi Vám pomůžeme s dozorem nad výstavbou, koordinací plynulé výstavby a dohledem nad dodavatelem stavby. Nabídneme Vám služby technického dozoru investora během výstavby Vaší dřevostavby i služby stavebního dozoru při výstavbě svépomoci nebo při koordinaci subdodavetelů pro Vaši dřevostavbu.

V mnoha případech se našim klientům osvědčila služba dozoru stavby. V některých případech je vhodné nebo nevyhnutelné zabezpečit stavbu touto osobou. Dozor stavby je schopná a oprávněná osoba odohlížet na proces výstavby a hlavně zastupovat zájmy investora. Hlavním úlohou je zabezpečovat, aby stavba postupovala v souladu s projektovou dokumentací pro realizaci a to hlavně s ohledem na požadovanou kvalitu, rozsah, stavebních prací a materiálů a to s ohledem k celkovému časovému harmonogramu výstavby. Dále ve spolupráci s autorem díla (architektem) řeší technické otázky, např. v případě nevyhnutelné změny navrhnutých stavebních materiálů, přičemž v plné míře zastupuje investora tak, aby jeho stavba byla realizována podle jeho představ, v nejvýše dosažitelné kvalitě, odbornosti a cenové stálosti i předem stanoveném čase dokončení.

Profesionální technický dozor dřevostaveb zahrnuje následující tři hlavní myšlenky:

  1. Kontrola kvality výstavby: Technický dozor zajišťuje, že dřevostavba je postavena v souladu s technickými normami, stavebními předpisy a projektovou dokumentací. Důsledná kontrola kvality materiálů, pracovních postupů a konstrukčních detailů pomáhá předcházet budoucím problémům.
  2. Optimalizace energetické účinnosti: Technický dozor se zaměřuje na zajištění, že dřevostavba splňuje požadavky na energetickou náročnost budov. Kontroluje se tepelná izolace, vzduchotěsnost konstrukce a efektivita systémů vytápění, chlazení a větrání, aby se dosáhlo maximální energetické úspory.
  3. Prevence poruch a vad: Odborný technický dozor monitoruje stavební proces a včas identifikuje potenciální problémy. Tím se předchází vzniku vad a poruch, které by mohly v budoucnu vést k nákladným opravám nebo snížení životnosti dřevostavby.

Komplexní technický dozor během výstavby dřevostaveb hraje klíčovou roli při zajištění vysoké kvality, energetické efektivity a dlouhodobé spolehlivosti.

Mít na této pozice odborníky s bohatými zkušenostmi při realizacích dřevostaveb, kteří mohou podstatnou mírou pro investora uhlídat požadovanou kvalitu, odbornost a cenu díla. A to vše už při výběru vhodných dodavatelů, nebo při samotné výstavbě bez ohledu na to, zda jde o stavbu svépomoci nebo o stavbu na klíč.