Development

Chcete být připraveni a stavbu mít ve svých rukou?

Řízení projektu je klíčovým aspektem úspěšné realizace dřevostavby. S našimi zkušenostmi a odborností zajistíme, že váš projekt bude probíhat hladce od začátku až do konce. Naše služby zahrnují:

– Plánování projektu: Vytvoření detailního plánu zahrnujícího všechny fáze výstavby.

– Koordinace týmů: Zajištění efektivní komunikace a spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami.

– Monitorování a kontrola: Průběžné sledování postupu prací a zajištění dodržování stanovených termínů a rozpočtu.

– Řešení problémů: Rychlé a efektivní řešení vzniklých problémů, aby nedošlo k zpoždění nebo zvýšení nákladů.

Zastupování investora při vývoji projektu je zásadní pro ochranu jeho zájmů a dosažení stanovených cílů. Nabízíme profesionální zastupování, které zahrnuje:

– Vyjednávání smluv: Zajištění výhodných podmínek a ochránění vašich práv.

– Správa rozpočtu: Efektivní správa finančních prostředků a kontrola výdajů.

– Kontrola kvality: Dohled nad kvalitou prováděných prací a použitých materiálů.

– Zprávy o postupu: Pravidelné informování investora o postupu projektu a případných změnách.

Výstavba dřevostaveb

Specializujeme se na výstavbu moderních a ekologických projektů staveb a komplexů dřevostaveb. Naše služby zahrnují:

– Návrh a plánování: Spolupráce s architekty a designéry na vytvoření ideálního návrhu dřevostavby.

– Výběr materiálů: podpoříme volbu výběru kvalitních a udržitelných materiálů, navrhujeme optimalizaci materiálů pro váš projekt.

– Stavební práce: kontrolujeme provedení všech stavebních prací s důrazem na preciznost a detail.

  • Dokončení projektu: Zastupujeme při všech dokončovacích prací, předávání dokončených staveb aby byl váš projekt připraven k předání a nastěhování.

Nezávislý inženýring pro firmy

Inženýrská činnost zahrnuje všechny činnosti přípravy před výstavbou ale i v průběhu realizace stavby. Známým pojmem může být i užíván název „Inženýring“.  Skládá se z aktivit zejména spojených s umístěním staveb – územní souhlas/územní rozhodnutí či povolení stavby – souhlas s ohlášením stavby/stavební povolení, koordinace celého projektu nebo jen průběhu výstavby např. rodinného domu dřevostavby, zprostředkování komunikace mezi projektantem a klientem, klientem a úřady, zastupování klienta jako stavebního dozoru při výstavbě, zajištění kolaudačního rozhodnutí pro užívání stavby rodinného domu a dalších činnosti, kterými osobu vykonávající Inženýring klient nebo projektant pověří. Klient je zastupován na základě zplnomocnění.

Vstup činnosti Inženýringu v době studie rodinného domu do projektu, se zdá být málo významný, avšak předem vyřešené a předjednané příčiny úskalích jsou následně pro investora výhrou a ušetřením starostí, finančních prostředků, častých návštěv stavebních úřadů, opakovaných dokládání nových vyjádření správních řízení, chyb v dokumentaci projektu a času potřebného ke stavbě jsou následně pro stavební firmu, ale i investora vzájemnou výhrou a ušetřením starostí, finančních prostředků a plánování výstavby.

Urychlete výstavbu dřevostavby

Poskytujeme nezávislý inženýring staveb. Vyřizujeme veškerá potřebná povolení, které napomáhají ke zrychlení zahájení výstavby, vyladíme projektovou dokumentaci pro plynulé vydání povolení stavby. Figurujeme jako prostředník mezi firmou, stavebním úřadem a klientem. Tímto napomáháme k plnění časového harmonogramu a tím i peněz jak na straně klienta, tak i stavební firmy.

Zajišťujeme inženýring pro dřevostavby, pasivní stavby a nízkoenergetické stavby převážně rodinných domů, ale i administrativních budov či komplexů staveb.

Jsme partnerem několika realizačních firem v oblasti nezávislého inženýringu. Naše služby poskytujeme po celé ČR.