Povolení stavby

Povolení staveb zahrnuje postup stavebního úřadu k vydání dokumentu, kterým investora opravňuje zahájit stavbu nejen rodinného domu. Možnostmi jsou ohlášení stavby nebo zahájení stavebného řízení nebo zahájení sloučeného řízení.

Po doložení a prověření požadovaných dokumentů stavební úřad vydává společný souhlas s ohlášením stavby nebo stavební povolení. Velmi častá konzultace se stavebním úřadem bývá nezbytná, taktéž s vlastníky sítí, sousedy, zástupci obcí, dotčenými orgány někdy i zástupci ochrany přírody a krajiny, krajskou hygienickou stanicí.  Se vším si umíme poradit.

Seznam potřebných dokumentů pro povolení stavby:

Dodáváme i energetický průkaz budovy.

Obor životního prostředí

Během podání žádosti o územní souhlas a ohlášení stavby na stavebním úřadě můžete narazit. V případě kdy podáváte žádost již už po návrhu stavby může nastat situace, že vaše žádost bude zamítnuta. Tímto se může samotný návrh dřevostavby prodražit. Na všechny tyto problémy Vás přípravíme a nalezneme řešení.

Žádost o ohlášení stavby / stavební povolení

Správní poplatky

Opravdu se chcete vydat na cestu s úřady sami?

Vyřídíme pro Vás povolení stavby s odbornou a právní podporou na stavebních úřadech.