RD Předboj - technický dozor stavebníka

Spolupráce se stavebníkem a realizátorem dodávaný na klíč. Povolení k výstavbě a souhlas s užíváním si dodával stavebník.

Rodinný dům pro 4-členou rodinu v okolí Prahy obci Předboj – výstavba červen-září 2017.

Spolupráce se stavebníkem a realizátorem dodávaný na klíč. Povolení k výstavbě a souhlas s užíváním si dodával stavebník.

Rodinný dům postavený na rovině v okolí již současné nové zástavby, ale v blízkostí polí a luk.

Nadpis

Stavba byla postavena z přivezených stěnových dílů včetně oken a kontaktního zateplovacího systému, difuzně uzavřené konstrukce. Přízemní dům montivaný na základové desce s technickým provedením tlakové kanalizace, přečerpávací jímkou a zasakovacím objektem i zádržnou jímkou pro použití dešťových vod k zalévání. Dům byl připraven v kombinaciomítky s dřevěným obkladem a exteriérovou terasou zakrytou střechou, architektonicky jednoduchými detily, pochozímy parapety, elelktrickým podlahovým vytápěním s kombinací krbových kamen, a důmyslně provedenými detaily od zhotovitele.

Vše ve velmi pohodové atmosféře v průběhu výstavby.